Protect your Intellectual Property, file in with us NOW!
Pelihara Harta Intelek Anda, failkan dengan kami SEKARANG!

PETUNJUK GEOGRAFI

Petunjuk geografi adalah tanda yang digunakan ke atas sesuatu produk kerana produk tersebut mempunyai kualiti dan reputasi yang boleh dikaitkan dengan kawasan berkenaan.

Informasi lanjut Buat Carian

GEOGRAPHICAL INDICATION TUTORIAL GUIDE